cart
סל שלי

כל האתר עד 40% הנחה לחברי מועדון בלבד

אין מוצרים בסל הקניות.

תנאי שימוש

תנאי שימוש

לקוחות נכבדים,

ברוכים הבאים לאתר KAZA אשר פעיל בכתובת WWW.KAZA.CO.IL אתר זה מופעל ע"י חב' "הום קולקשן בע"מ" (להלן "החברה") ומשמש הן למכירת מוצרים באופן מקוון והן כפלטפורמה שיווקית. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ואשר מהווים הסכם מחייב בין המשתמש/לקוח לבין מפעילת האתר ומשכך מהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה, אלא אם צוין אחרת בדף המוצר/הזמנה שבוצעה. כל המשתמש באתר מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם, לרבות מדיניות הפרטיות. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או או כל טלפון סלולארי או כל מכשיר תקשורת אחר . כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

אנו מאחלים לכם הנאה רבה ורכישה מהנה.

תקנון והסכם השימוש באתר

כללי:

1. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש באתר ו/או המזמין דרך האתר.

2. כל המשתמש והמבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ובתנאי שהמתכונת החדשה תפורסם באתר לעיני כלל המשתמשים.

4. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה בכדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

6. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

7. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

8. כל המחירים באתר נקובים בש"ח. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.

9. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה או דרישה בשל כך. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה כולו ואשר כולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי וקבלת אישור לתקינות התשלום.

10. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר –  לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך

11. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל במידה וננטש/נשכח, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה. לתשומת לב: יתכן שאם התחלת בביצוע הזמנה ולא השלמת אותה, פרטי הזמנתך לא יישמרו בסל הקניות ולא יוצגו בפניך בעת ביקורך הבא באתר.

12. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.

13. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

14. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר בהתאם למדיניות שתפורסם בדף המוצר. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם בפועל לאחר הנחה.

15. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל kaza@kaza.co.il או בטלפון 1-700-50-80-90

16.הזמנת בדים תלויה בקיומם במלאי היבואן, במידה ואזל, יקבל הלקוח הודעה תוך 10 ימי עבודה למועד אספקה חילופי לבחירת בד אחר.

17. אין החברה אחראית לגובה תשלום הריבית הנגבה ע"י חברות כרטיסי האשראי בעסקאות "קרדיט" / "עדיף" וכו' וכל הסדר תשלום שכזה הינו בין הלקוח לחברת האשראי בלבד.

18.הלקוח מצהיר בזאת כי בדק את כדאיות הרכישה וביצע אותה על דעתו ובהסכמה מלאה לכל התנאים המובאים בתקנון זה אשר מהווה הסכם ותקנון כאחד.

19. כל תביעה משפטית כנגד "הום קולקשן בע"מ" תתברר בבית משפט בת"א או באזור המרכז בלבד

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

אם תנאי מתנאי השימוש יימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי הטופס הדיגיטלי המופיע באתר ואשר מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. ע"פ חוק, הלקוח אינו חייב למסור את הפרטים האישיים המבוקשים, אולם החברה לא תוכל לטפל בהזמנת הלקוח בלעדיהם,

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלו. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ולאחר אישור ההזמנה ע״י חברת האשראי, תישלח הודעה ללקוח שהעסקה אכן אושרה.

פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לתקינות ההזמנה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך ויתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצר כלשהו בין אם הוצג באתר ובין אם לאו. אם אזל אחד המוצרים שהזמין הלקוח מהמלאי, החברה מתחייבת להודיע על כך באמצעות הטלפון או כתובת דוא"ל שמסר הלקוח ושומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח מוצר חילופי בעל אופי ומחיר דומה. אם הלקוח יקבל את הצעת החברה, הזמנתו תעודכן מחדש, אם יסרב לקבל מוצר חלופי, החברה תבטל את הזמנתו ותזכה את כרטיס האשראי במלוא הסכום ששולם. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים

אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח. החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר. לפיכך, הצעת מוצר מסוים למכירה במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. החברה תספק ללקוח את המוצרים שהוזמנו באתר לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שהמוצרים שהוזמנו מצויים במלאי ובבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע הלקוח. על אף האמור, החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מסוים לפי שיקול דעתה הבלעדי גם אם הלקוח הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לבטל את זכאות הלקוח לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

      *  אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים

      *  אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר

      *  אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

      *  אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר

      *  אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו

      *  אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו באתר פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר. בחלק מהמבצעים המפורסמים באתר מעת לעת מוגדרת מתנה בגין רכישה. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת מבצעים מוגבלת לפריט אחד ללקוח.

ביטול הזמנה:

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

ביטול הזמנה ע"י לקוח, לפני מועד מסירת המוצרים לחזקתו, יעשה לאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת. עם ביטול המוצר החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח בסך של 5% מערך המוצר או ב – 100 ש"ח, הנמוך מביניהם,

ביטול ההזמנה, לאחר מסירת המוצרים, תתאפשר תוך 14 ימים בלבד מיום קבלת המוצרים ולאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה ,

בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

בכל מקרה של החזרת המוצרים לחברה, תחול על הלקוח האחריות להוביל את המוצרים ע"י מוביל מטעמו והלקוח ישא בעלויות  בגין עלויות הובלת המוצרים בחזרה למחסני החברה (ולא לחנות).

לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

יצויין כי לא ניתן לבטל עסקה של רכישת מוצרים בהזמנה מיוחדת.

למען הסר ספק, כל הזמנת מוצרים מתצוגה/מבצע חיסול/עודפים, לא תיחשב כהזמנה מיוחדת. יחד עם זאת, בכל הקשור לתנאי החזרה יתייחסו ע"פ הרשום בדף המבצע של המוצר.

כל זיכוי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריטים שלא יימצאו במחסן – יזוכה הלקוח באופן מיידי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי, אלא אם בחר הלקוח להמתין למועד אספקה חדש או ביקש לרכוש מוצר חלופי באותו סכום, במקרה של הפרשי מחיר יבוצע חיוב/זיכוי בהתאם.

כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על הלקוח.

הובלה ואספקה:

מחיר המוצרים אינו כולל את מחיר ההובלה אשר מפורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה.

הובלת המוצרים לבית הלקוח תבוצע ע"י מוביל חיצוני עצמאי שאינו עובד החברה. על הלקוח להסדיר את התשלומים עם מוביל זה בנפרד.

עלות ההובלה תשולם למוביל החיצוני במעמד האספקה ע"פ מחירון ההובלה שפורסם באתר בעת ביצוע הרכישה/הזמנה.

תוספת להובלה במדרגות – 50 ש"ח לפריט מקומה ג' ומעלה.

על הלקוח חלה חובת בדיקת אפשרות הכנסת המוצרים לביתו בדרך מקובלת וסבירה. במידה ונדרשת הזמנת מנוף, יחול בגינו תשלום נוסף על הלקוח. יודגש ויובהר כי המוביל והחברה לא יהיו אחראים בשום מקרה לבדיקת אופן ואפשרות הכנסת המוצרים לבית הלקוח אך יחד עם זאת יסייעו ככל שניתן הן ביעוץ, הן בהזמנת מנוף ככל שיידרש והן בכלל.

מועד האספקה שנקבע בעת ההזמנה הינו משוער ויבוצע אך ורק לאחר פירעון התשלום.

החברה לא תישא באחריות לעיכובים שנוצרו עקב גורמים שאינם בשליטתה, כגון: בעקבות שביתות ואי סדרים בנמלי הים ובחברת השילוח הבינ"ל, קורונה. כמו כן, לא תישא החברה באחריות לעיכובים שנוצרו עקב תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ואשר עלולים לפגוע בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

על הלקוח לבדוק את המוצרים עם קבלתם ולציין בכתב ליקויים באם קיימים. במידה ולא עשה כך במעמד האספקה, יראו כאילו סופקו המוצרים בהתאם להזמנה ובמצב תקין לשביעות רצונו.

אספקה שלא תתבצע במועד הנקוב בהזמנת הלקוח ותדחה עקב בקשה/עיכוב מצד הלקוח, תישא בדמי אחסנה בסך 20 ש"ח לכל פריט , לכל יום.

במקרה של בקשה/עיכוב במועד האספקה לבקשת הלקוח , דמי האחסנה שיחולו הינם חיוב נפרד ועצמי ללא קשר להתקשרות בעסקה (ו/או לביטולה) וישולמו ע"י הלקוח בהתאם לנ"ל ,בין אם ההזמנה סופקה במלואה ,בין אם בוצעו בא שינויים ובין אם בוטלה.

עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה, יובהר העניין לרוכש והחברה תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה. במידה והתיאום לא יצלח, החברה והלקוח יהיו רשאים לבטל את ההזמנה ולזכות את הלקוח בהתאם.

בעת אספקת המוצר, רשאית החברה (אך לא חייבת) ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

טיפול ואחזקה:

מוצרי הום קולקשן בע"מ מיוצרים מחומרים שונים וביניהם עץ גושני, פורניר, לביד ו – MDF העומדים בסטנדרטים גבוהים ובתקנים מחמירים. שמירה על המוצרים וטיפול ע"פ ההוראות יעניקו לכם רגעי נחת והנאה ארוכים.

בצביעת המוצרים אנו משתמשים בחומרים משובחים. אך יש לזכור כי צבעים עלולים לדהות עם הזמן, וחומרי גימור עלולים להתכלות במגע עם מים, חומרים כימיים, נוזלים חריפים, אלכוהול, קירבה למקור חום וכיו"ב. לפיכך יש להימנע במגע עם החומרים הנ"ל וכל חומר לח אחר.

לשמירת הברק והגימור של המוצר יש להשתמש במטלית רכה בלבד.

אין להניח על המוצרים עצמים חמים ואין לחשוף את המוצרים לשמש ו/או לפגעי מזג האויר.

אין להשתמש בחומרי ניקוי העשויים מחומרים ממיסים. כל שימוש בחומרי ניקוי הינו על אחריותו של הלקוח בלבד.

בדי הריפוד עשויים מחומרים שונים ואחריות הלקוח לוודא את התאמת הבד לצרכיו. יש לציין כי כל סוגי הבדים דוהים במידת מה עם הזמן. אך קירבה למקור חום ו/או שמש עלולה לגרום לדהייה מואצת.

אין לשטוף/לכבס את בדי הריפוד אלא אם קיים אישור מפורש בכתב על כך מאת יצרן/יבואן הבדים.

יש למנוע מגע של בד הריפוד עם גופים רטובים או מלוכלכים. בדים סינטטיים בלבד – ניתנים לניגוב במטלית לחה.

יש למנוע מחיות מחמד לעלות על המוצרים ו/או להתחכך בהם.

אחריות ושירות:

תקופת האחריות הינה ל 12 חודשים מתאריך אספקת המוצר המקורי לבית הלקוח.

עץ הינו חומר טבעי וככזה יתכנו הבדלי מרקם, גוון והתאמה. ללקוח לא תהיינה כל טענות בגין ההבדלים האמורים (גם לא כאשר מדובר על הגדלה בשולחנות אוכל).

עץ מלא ידוע בתכונתו "לעבוד" – תופעה מקובלת העלולה לגרום לשינויים מבניים ומרווחים בין לוחות העץ עקב שינויי לחות ואקלים, לכך לא תינתן אחריות ע"י החברה.

האחריות תקפה בתנאי כי במוצר נעשה שימוש ביתי – פרטי סביר בלבד. המוצר נמצא בכתובת אליה סופק ע"י החברה בלבד, ההובלה בוצעה ע"י מובילים מטעם החברה בלבד. במוצר לא נעשה כל תיקון ע"י גורם שלא מטעם החברה ולא נעשה בו שימוש לקוי, המוצר לא בא במגע עם מים/אש/חום/אלכוהול/חומרים לא מתאימים וכן לא נעשתה במוצר פגיעה מכוונת ע"י הלקוח.

החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

האחריות לא תחול על מוצרים אשר נרכשו מעודפים/תצוגה/סוג ב' שנרכשו AS IS, והלקוח מצא אותם מתאימים לצרכיו. למניעת אי הבנות, מוצרים אלו יוגדרו מראש בדף המוצר/אישור ההזמנה ככאלו שאינם ברי החזרה.

שרות למוצרים שפגה תקופת האחריות בגינם או לא חלה לגביהם אחריות החברה, יהיה כרוך בתשלום.

צוותי השרות של החברה יגיעו לבית הלקוח, אם יידרשו לכך, בפרק זמן סביר. פרק הזמן לטיפול בליקויים יהיה סביר בהתאם לזמינות חומרים וחלפים שונים הדרושים למתן השירות.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

זכויות יוצרים – קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו והינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לחברה להשתמש בהם.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצובים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

השם "KAZA" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.

ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

באתר עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע"י החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה או באחריותה של החברה והיא אינה מפקחת על כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתרים כאמור מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, רעיונות, שיפורים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקשורים, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

מדיניות פרטיות

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.

החברה לא תמסור את פרטי הלקוח/משתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח/משתמש ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח/משתמש לבין החברה;

ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הלקוח/משתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח/משתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הלקוח/משתמש איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה;

ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה (לצורך הפעילות השוטפת בלבד). ללקוח/משתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

מילוי טופס ההרשמה הדיגיטלי מהווה הסכמה של הלקוח/משתמש לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות בלבד:

א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח/משתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), יובהר כי הפניה ללקוח/משתמש לא תתבצע במקרים אשר בהם ביקש שלא להפנות אליו מידע שיווקי בדרכים אלו.

ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי.

ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והלקוח/משתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

הלקוח/משתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח/משתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

לקוח/משתמש אשר מבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיע על כך בכתב באתר האינטרנט של החברהhttps://www.kaza.co.ilאו באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות הנ"ל , בכפוף לשמירה על פרטיותו של הלקוח/משתמש ובהתאם לדין החל.

אבטחה וסודיות

החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה

החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת קרדיט גארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.  קרדיט גארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. חברת קרדיט גארד משתמשת בשרותי חברת קומסק, המתמחה באיתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.

האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המאובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים.

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח/משתמש או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוח/משתמש הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין באיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה אך תעשה כמיטב יכולתה בכדי למנוע מצבים כגון אלו.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה/האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש הקשורים/נובעים משימושו באתר ו/או בתוכנו ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

משובים

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח למשתמש, בסיום כל מכירה או מעת לעת, כשירות נוסף בעבור המשתמש באתר, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על הליך המכירה, על הספק ועל המוצר ו/או השירות אשר נרכש או הוזמן על ידו ולדרגם בהתאם.

נשלחה על ידי החברה למשתמש בקשה למשוב על ספק, מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:

א) המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכש בפועל. משתמש הממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד ובאופן מלא.

ב) חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות במילוי המשוב שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם בכדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראות חוק כלשהו. משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה, ישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה, או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאיננו ראוי על ידי משתמש כאמור.

ג) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לנקוט את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשוב. במקרים של הפרה כאמור תהא החברה רשאית להסיר לאלתר את המשוב מהצגה באתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתה המוחלט של החברה נפגע או עלול להיפגע מפרטי המשוב כאמור ו/או לנקוט כל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין.

ד) מובהר בזאת כי החברה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל משוב או כל חלק ממנו, והכול מבלי שתהא מחויבת לידע את המשתמש אשר מילא משוב בדבר.

ה) החברה תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את תכני ו/או תוצאות המשוב או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמש לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור. המשתמש ממחה בזאת כל זכות במשוב שכתב והעביר לחברה (לרבות כל זכות יוצרים בקשר עם המשוב).

ו) יובהר, כי לחברה אין כל דרך להתחקות אחר זהות כותב המשוב המפורסם באתר ומניעיו, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בגין האמור.

ז) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם החברה ביחס לספקים ו/או מוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.

ח) ככלל, החברה תציג את תוצאות ו/או תכני המשובים לצפייה באתר באופן אוטומטי וכפי שהם  (AS IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שייגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמש, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בתכני ו/או בתוצאות המשוב.

ט) יובהר ויודגש כי בקשת המשוב מטעם החברה הינה רשות והמשתמש/לקוח אינו חייב למלאו.

שירות לקוחות:

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל  kaza@kaza.co.il   או בטלפון 1-700-50-80-90 הריני לאשר שקראתי בעיון את ההסכם אשר מוגדר גם כתקנון והנני מסכים לתוכנו.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל  kaza@kaza.co.il   או בטלפון 1-700-50-80-90 הריני לאשר שקראתי בעיון את ההסכם אשר מוגדר גם כתקנון והנני מסכים לתוכנו.
דילוג לתוכן